SIGNAL התוכניות האקדמיות של

לפני הקמתו של ארגון SIGNAL בשנת 2011, לא ניתן היה למצוא קורסים ללימודי ישראל באוניברסיטאות בסין. מאז, כמעט בכל שנה נוסדו  תוכניות חדשות ללימודי ישראל של SIGNAL באוניברסיטאות הסיניות. כיום, למעלה מ- 20 אוניברסיטאות ברחבי סין עובדות עם SIGNAL כדי לשלב קורסים ללימודי ישראל במסגרת תכניות הלימוד שלהן. האוניברסיטאות הסיניות מציעות קורסים ללימודי ישראל בתכניות לתואר ראשון, שני ושלישי לסטודנטים שלהם, תוך הבנת הצורך בשיתוף פעולה אקדמי בין ישראל לסין.

Program Overview

(ISP) התוכנית ללימודי ישראל

התכנית ללימודי ישראל של SIGNAL מקדמת בסין את ההוראה האקדמית אודות ישראל, החברה הישראלית ויחסי החוץ של ישראל באמצעות קורסים, ימי עיון, הרצאות מיוחדות והדרכה בהתאמה אישית. SIGNAL עוזר בפיתוח קורסים המשתלבים בתכנית הלימודים הקיימת של האוניברסיטאות הסיניות העובדות עמה. הקורסים נועדו לתת מענה על תחומי העניין האקדמיים של הסטודנטים הסיניים ולהעשיר את הידע הכולל שלהם על ישראל והמזרח התיכון.

התכנית להכשרת חברי סגל (FTP)

התכנית להכשרת חברי סגל אקדמי של SIGNAL נערכת במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות של אוניברסיטת בן גוריון, הנמצא בקמפוס שדה בוקר. בראש התוכנית עומדת פרופ’ פולה קבלו, מרצה מובילה ללימודי ישראל. במהלך הסמסטר שלהם בישראל, חברי הסגל הנבחרים על ידי SIGNAL זוכים להשתלמויות בהתאמה אישית המאפשרים להם לשלב את הידע שרכשו בתוכניות ללימודי ישראל באוניברסיטאות בסין.

תחרות מאמרים מחקריים

אוניברסיטאות סיניות, בשיתוף עם SIGNAL, מקיימות תחרות מאמרים מחקריים שנתית בנושאים הקשורים לישראל. הפרויקט מעודד סטודנטים סינים לחקור היבטים שונים בחברה הישראלית.

סמינרים אקדמיים

הסמינרים האקדמיים של SIGNAL מעשירים מאוד את חוויית הלימוד של הסטודנטים הלוקחים חלק בתוכניות ללימודי ישראל באוניברסיטאות בסין. מרצים ופרופסורים ישראלים נוסעים לאוניברסיטאות הסיניות השותפות של SINGAL על מנת להעביר סדרת הרצאות על תחומי ההתמחות שלהם.

Kesher, למידה מקוונת גלובלית

תכנית Kesher מביאה את הידע של מיטב מומחי ישראל לכל קצוות תבל.

קטע מתוך תכניות המגזין בחדשות בנושא לימודי ישראל בסין

הצטרפו לתוכניות האקדמיות שלנו

מאז הקמתו של הארגון SIGNAL בשנת 2010, חלה עלייה במספר האוניברסיטאות הסיניות המבקשות לשתף פעולה ולהקים שותפויות עם אקדמאים ישראלים. הצטרפו לתוכניות האקדמיות של SIGNAL וקבלו גישה לרשת האקדמית הסינית-ישראלית המובילה.