תוכנית "עמיתי גודמן" של סיגנל

התמחות בניהול אסטרטגיה ומדיניות ביחס לסין – למנהלות ולמנהלים בשירות המדינה (דרג ביניים)

אודות התוכנית

תוכנית עמיתי גודמן מציעה השתלמות מרוכזת לצורך התמחות בניהול אסטרטגיה ומדיניות ביחס סין למנהלות/ים בדרג הביניים בשירות המדינה. התוכנית תכלול סמינר הכנה בישראל (שני חצאי ימים מרוכזים) ונסיעת לימודים בת כעשרה ימים לסין וליפן.

מטרת תוכנית העמיתים היא לתרום לצבירת ידע והתמחות בסין בשירות המדינה. זאת, בשעה שמעורבותה של סין בזירה הגלובלית ובמזרח התיכון נמצאת במגמת עלייה וסוגיית ההתמודדות עם סין תופסת מקום מרכזי יותר בסדר היום המדיני של ישראל. התוכנית נועדה לספק ידע, תובנות וכלים להבנת מאפייניה הייחודיים של המדיניות הסינית ומהלכיה ולהתמודדות אפקטיבית עימם. על כן, התוכנית משלבת סיור לימודי לא רק בסין, אלא גם ביפן, מדינה אסייתית בעלת ניסיון רב בהתמודדות עם סין.  

בשנה הראשונה לתוכנית עמיתי גודמן, ייבחרו עד ששה מנהלות ומנהלים בדרג ביניים בשירות המדינה ממשרדי ממשלה ורשויות סטטוטוריות, שההתמחות זו רלוונטית לצורך מילוי התפקיד. אלה כוללים את משרדי ראש הממשלה (כולל המטה לביטחון לאומי), חוץ, ביטחון, אוצר, כלכלה, מודיעין, עניינים אסטרטגיים, חקלאות, אנרגיה והתשתיות, החדשנות המדע והטכנולוגיה, ורשות החדשנות.

סמינר ההכנה יתקיים במהלך חודש אוקטובר 2023. ההשתתפות המלאה בשני חצאי הימים של סמינר ההכנה היא תנאי קדם ליציאה לנסיעת הלימודים, שתיערך בסוף חודש אוקטובר וראשית נובמבר 2023. תכנית העמיתים כוללת את הוצאות נסיעת הלימודים והשהייה בסין וביפן, לרבות טיסות ולינה והנפקת ויזה. 

 

תנאי סף להגשת מועמדות להשתתפות בתוכנית (עד 1.6.2023)

·  תואר ראשון

·  ניסיון תעסוקתי מצטבר של חמש שנים או יותר בשירות המדינה, מתוכם לפחות שנת ניסיון אחת בדרג הביניים של שירות המדינה בתפקיד     החשוף להיבטי מדיניות סין.

·  מכתב המלצה של ס/מנכ”ל.ית המשרד הממונה על המועמד.ת (או בתפקיד מקביל) הכולל התחייבות לאשר היעדרות בשכר לצורך                 השתתפות בתוכנית (לרבות סמינר ההכנה בישראל). 

·  קורות החיים של המועמד.ת הכוללות פרטי התקשרות של שתי/שני ממליצות/ממליצים.

·  מכתב לוואי של המועמד.ת המציג את הרלוונטיות של התמחות בהתמודדות עם היבטי מדיניות וממשל של סין לצורך מילוי התפקיד                 בשירות  המדינה.   

לפרטים נוספים ביחס לתוכנית, כולל בחינת העמידה בתנאים לאישור השתתפות בהדרכה מחוץ לשירות המדינה (הוראה 51.62 לתקנון שירות המדינה), נא לפנות לטומי שטיינר, מנהל תחום מדיניות בקבוצת סיגנל בדוא”ל [email protected]. נא לשגר את המסמכים להגשת המועמדות באמצעות הדואל [email protected] עד ליום חמישי, 1 ביוני 2023, בשעה 16:00.

 קבוצת סיגנל, שמטרתה לתרום להתמודדות של מדינת ישראל עם האתגרים שמציבה סין, הינה חברה לתועלת הציבור, הרשומה ביחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור במשרד המשפטים ומוכרת כמוסד ללא כוונת רווח.