Previous
Next

Goodman Fellowship - Call For Applications

התמחות בניהול אסטרטגיה ומדיניות ביחס לסין – למנהלות ולמנהלים בשירות המדינה - דרג ביניים

SIGNAL-Sino-Israel Global Network & Academic Leadership

 SIGNAL הינו ארגון המתמחה במדיניות יחסי סין ישראל. סיגנל מתמקד ביצירת רשת אקדמית ומדיניות, תוך העצמת מקבלי החלטות ישראלים על ידי טיפוח ידע מעמיק על סין והצגת הבנה מושכלת של ישראל והמזרח התיכון בפני המנהיגים הנוכחיים והעתידיים של סין.  רתימת הרשת המדינית העולמית שלה בסין, סיגנל מבקשת לחזק את מעמדה האזורי והבינלאומי של ישראל ומשרתת את האינטרס הלאומי של ישראל.

SIGNAL-Sino-Israel Global Network & Academic Leadership

SIGNAL הינו ארגון המתמחה במדיניות יחסי סין ישראל. סיגנל מתמקד ביצירת רשת אקדמית ומדיניות, תוך העצמת מקבלי החלטות ישראלים על ידי טיפוח ידע מעמיק על סין והצגת הבנה מושכלת של ישראל והמזרח התיכון בפני המנהיגים הנוכחיים והעתידיים של סין.  רתימת הרשת המדינית העולמית שלה בסין, סיגנל מבקשת לחזק את מעמדה האזורי והבינלאומי של ישראל ומשרתת את האינטרס הלאומי של ישראל.

עבודת המדיניות שלנו

SIGNAL קיימה למעלה מ-1000 תדריכים, דיאלוגים ואירועים בסין במגוון נושאי מדיניות עם דיפלומטים, מומחים, חוקרים ויזמים בשורה רחבה של נושאים הנוגעים ליחסי סין-ישראל, בהם סוגיות גיאו-אסטרטגיות, יזמות, אנרגיה וביטחון מזון. מומחים מובילים בתחומם מארה"ב, אירופה ודרום-מזרח אסיה שותפים מעת לעת לדיונים אלה ומוסיפים נקודות מבט בינלאומית לשיח. SIGNAL חותר לניהול שיח מעורר חשיבה המעודד העלאת פתרונות יצירתיים ומעשיים לסוגיות המרכזיות המעצבות את יחסי סין-ישראל, לרבות המפנה החד ביחסי ארה"ב-סין.

מחקר יישומי

מתודולוגיית המחקר של SIGNAL נועדה לייצר המלצות ותובנות מדיניות מעשיות עבור מקבלי ההחלטות ובכירים בממשל, בקהילה העסקית ובאקדמיה. צוות המחקר הרב-תחומי של SIGNAL משמש כמקור מידע מרכזי עבור כלי התקשורת בישראל, בסין וברחבי העולם. SIGNAL שואף להציג ידע מקצועי ומדויק אודות ישראל והמזרח התיכון בסין ולטפח בניית ידע מעמיק על סין בישראל. SIGNAL חובר לקהילות מחקר, לתאגידים ותעשיה ולמוסדות אקדמיים ברחבי העולם על מנת לעמוד בחזית יצירת הידע והמחקר העולמית המעצבת ומדריכה את יוזמות הארגון.

תכניות לימודי ישראל באוניברסיטאות הסיניות

מאז 2011, SIGNAL יצר וייסד תוכניות ללימודי ישראל באוניברסיטאות ברחבי סין. תכניות אלה זכו להכרה על ידי משרד החינוך של סין בשנת 2013. למעלה מ- 2,000 סטודנטים בסין משתתפים מדי שנה בתכניות אלה הפועלות כיום ב- 14 אוניברסיטאות סיניות. בנוסף, SIGNAL ייסד בשיתוף המכון ללימודי ישראל בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן גוריון תכנית הכשרה מרוכזת על הוראת לימודי ישראל עבור מרצים וחברי סגל אקדמי מאוניברסיטאות בסין. במסגרת זו, מגיעה כל שנה קבוצת פרופסורים מסין להשתתף בתכנית המיוחדת המתקיימת בשדה בוקר. מאז יסודה, התכנית הכשירה למעלה מ- 50 חברי סגל אקדמי בסין. כך, ובאמצעות עבודתו של SIGNAL, נחשפים מדי שנה אלפי סטודנטים סינים להיסטוריה, לחברה וליחסים האזוריים של ישראל. SIGNAL מובלת על ידי מומחי סין שעשו עלייה מארצות הברית, ברזיל ודרום אפריקה. במסגרת המאמץ שלנו לפיתוח יכולות אנו עובדים עם למעלה מ- 40 פרופסורים ועמיתי SIGNAL מרחבי העולם המשתתפים באופן קבוע בתוכניות ובפרויקטים שלנו.

מחקר יישומי​

SIGNAL קיימה למעלה מ- 1000 תדריכים, דיאלוגים ואירועים בסין במגוון נושאי מדיניות עם דיפלומטים, מומחים, חוקרים ויזמים בזירת סין-ישראל. בנוסף, מנהיגים בתחומם מארה”ב, אירופה ודרום-מזרח אסיה מוסיפים מדי פעם נקודת מבט עולמית לשיח.אנו שואפים כי הדיאלוגים שלנו יעוררו דיון ויציוע פתרונות יצירתיים, עם זאת יהיו מעשיים לכמה מהנושאים הבוערים ביותר המשפיעים על יחסי סין-ישראל – כולל הדינמיקה המתהפכת בין ארה”ב לסין.

מחקר יישומי​

מתודולוגיית המחקר של SIGNAL נועדה להביא תובנות ברות פעולה למקבלי ההחלטות בממשל, עסקים ואקדמיה.צוות החוקרים והאנליסטים הבינתחומיים של SIGNAL משמשים כמקור מידע מרכזי עבור כלי התקשורת הישראלית, הסינית והבינלאומית.אנו שואפים להעביר מבט מדויק על ישראל והמזרח התיכון בסין ולטפח ידע מעמיק של סין בישראל.SIGNAL מתחברת לקהילות מחקר, לתעשייה ולמוסדות אקדמיים ברחבי העולם במטרה לעבד תיאוריות, ידע וטכניקות המניעות את היוזמות שלנו.

תכניות לימודי ישראל באוניברסיטאות הסיניות​

SIGNAL הקימה תחום זה בשנת 2011 על מנת לספק לדורות הבאים של סין הבנה מדויקת יותר של ישראל. תחום זה הוכר רשמית על ידי משרד החינוך של סין בשנת 2013. כיום תוכנית זו מיושמת ב14 אוניברסיטאות ברחבי סין, עם שלוש אוניברסיטאות נוספות הצפויות לשלב תוכנית זו בשנת 2020. במשך שמונה השנים האחרונות, למעלה מ -2000 סטודנטים בשנה לוקחים קורסים ללימודי ישראל באוניברסיטאות השותפות של SIGNAL, וכותבים בממוצע 200 עבודות מחקר בשנה. כ-40 חברי סגל מאוניברסיטאות סיניות הוכשרו בישראל להוראת לימודי ישראל בעזרתה של SIGNAL.

In the media

במדיה

ארגונים שותפים

Affiliated Organizations